FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET!
Svein Fløtre er totalleverandør av gravetjenester, og utfører gravearbeid for deg som privatperson, eller på byggeplassen til din bedrift.
FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET!
Svein Fløtre er totalleverandør av gravetjenester, og utfører gravearbeid for deg som privatperson, eller på byggeplassen til din bedrift.
FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET!
Svein Fløtre er totalleverandør av gravetjenester, og utfører gravearbeid for deg som privatperson, eller på byggeplassen til din bedrift.
Velkommen til Svein Fløtre!
Trenger du å få utført anleggsarbeid? Dersom du ønsker høy kvalitet og kundeservice vil Svein Fløtre være det opplagte valget. For oss er det avgjørende med størst mulig kundetilfredshet når vi utfører anleggsarbeid. Uansett om det dreier seg om enkeltstående anleggsarbeid eller flere anleggsarbeider kan du forvente samme høye standard fra vår side.
Grunnarbeid
Eksempler på grunnarbeid som vi utfører er drenering, grave ut tomt og annet gravearbeid. Grunnarbeid sørger for at vann og fuktighet ikke trenger inn i grunnmur og kjeller. Dette inkluderer oppgaver relatert til drenering og grunnmur.
Planering
Vi planerer områder for å tilpasse de best mulig etter hva som er tenkt bruk av arealet. Dette kan typisk være plener, tomter, gårdsplasser, jordvoller og mye mer. Vi tilfører jord og masser og kjører bort det som er nødvendig, både til større og mindre prosjekter.
Drenering
For å unngå at store vannmasser trenger inn grunnmuren er det viktig med riktig drenering. Skal du bruke kjelleren som oppholdsrom kan det være fornuftig å isolere grunnmuren på utsiden når du drenerer. 
Mangel på drenering kan føre til dyre reparasjoner pga. mugg og råteskader. Fuktige yttervegger over tid vil skape synlig mugg og saltavleiringer på veggen. 
Massetransport
Vi utfører både salg og transport av fyllmasser som pukk, sand, grus, singel, stein og jord. Vi kan tilby konkurransedyktige priser og rask leveranse ved bestilling. 
Fyllmasser kan for eksempel brukes for å bygge opp en tomt, eller for å fylle ut ujevnt terreng der det skal lages grusvei/asfaltert vei. Vi disponerer en lastebil med tipp (7,5 tonn) som vi bruker til dette.
Ny drenering og trapp langs husmur
 • Oppmeisling og fjerning av gammel trapp
 • Oppgraving og legging av ny drenering
 • Legging av ny trapp
 • Muring langs trapp
OppdragsgiverLars Olsen
StedHareid
Dato20.08.2014
StatusFerdig
Oppgraving/skifting av kloakk/drensrør
 • Oppgraving av frostskadet kloakk- og avløpsledninger
 • Legging av nye rør, omfylling og igjengraving
 • Oppgraving og fjerning av busker i hagen
 • Oppgraving og utskifting av drenering langs grunnmur
OppdragsgiverKnut Fjeld
StedStranda
Start08.03.2015
StatusFerdig
Svein Fløtre ble stiftet av Svein Oddvar Fløtre i 2000, og har siden da stadig vokst seg større. Vi har per dags dato mange utførte oppdrag og faste kunder. Mange års erfaring med utfordrende og krevende arbeid har gitt oss kunnskapen til å utføre en jobb sikkert, og med god kvalitet. Vi utfører det meste innen graving og anleggsarbeid samt programutvikling. Vi tar oppdrag på Sunnmøre.
Trenger du å få utført anleggsarbeid? Dersom du ønsker høy kvalitet og kundeservice vil Svein Fløtre være det opplagte valget. For oss er det avgjørende med størst mulig kundetilfredshet når vi utfører anleggsarbeid. Uansett om det dreier seg om enkeltstående anleggsarbeid eller flere anleggsarbeider kan du forvente samme høye standard fra vår side.
Vi legger vekt på, og vil alltid jobbe mot:
 • Sikkerhet
 • Enkelhet for kunden
 • Fleksibilitet
 • Kostnadseffektivitet
 • Løsningorientert
 • Kvalitet
Kontaktinformasjon
97512462
svofl@online.no
6141 ROVDE
Kontaktskjema